Co je NFC? Informace o technologii NFC (Near Field Communication)

V tomto článku se pokusím přiblížit fungování technologie NFC. Jedná se o základní vysvětlení principu technologie, příspěvek nezabíhá do detailních technologických rozborů NFC technologie.

[box size=“large“]Near Field Communication (NFC) je elektromagnetická bezdrátová technologie sloužící ke komunikaci mezi dvěma zařízeními. Česky lze pojem překládat jako komunikace v blízkém poli – komunikace mezi zařízeními probíhá tedy ve velmi krátkých vzdálenostech (v řádu jednotek centimetrů).[/box]

Historie NFC

NFC Forum N-Mark
Značka pro NFC vytvořená asociací NFC-forum.org

V roce 2003 bylo schváleno NFC jako ISO/IEC standard. O rok později zakládá Nokia, Sony a Phillips asociaci NFC Forum. Jedná se o neziskové sdružení výrobců, vývojářů, finančních institucí a dalších.

V dnešní době čítá členská základna NFC Fóra přes 200 členů a s rozmachem NFC se stále rozrůstá. V roce 2006 vydává NFC Forum technologickou dokumentaci. Prvních pár pokusů o uvedení technologie probíhá v letech 2007 a 2008, ale neshledává se zatím s úspěchem z důvodu dostatečné podpory bank a dopravců.

Jakmile začíná být NFC implementováno do mobilních telefonů masově prodávaných, je v nejlepší pozici vzlétnout. Rok 2011 by mohl být nazýván rokem Near Field komunikace. Je pořádáno mnoho konferencí, výrobci předvádí originální možnosti implementace NFC technologie a bankovní domy spouští první pilotní projekty plateb přes NFC.

Jak NFC funguje

NFC používá ke komunikaci elektromagnetickou indukci. Zde je vidět první rozdíl oproti Bluetooth nebo Wi-Fi komunikaci – tyto technologie používají rádiové vysílání.

Pro názornější vysvětlení funkčnosti technologie rozdělme komunikaci do dvou skupin dle koncových zařízení:

1. aktivní – pasivní

NFC tag
Samolepící tag jako zastánce pasivního NFC obvodu.

V této skupině stojí na jedné straně zařízení vybavené NFC čipem umožňující zápis i čtení. V dnešní době to jsou nejčastěji mobilní telefony. Na druhé straně stojí pasivní obvod, který není připojený na napájení. Jakmile se do jeho blízkosti přiblíží NFC čip vysílající elektromagnetické vlny, miniaturní kondenzátor v obvodu je touto energií nabit a odesílá informaci zpět NFC čipu.

Touto informací je v první řadě informace o použité signalizační technologii, ve které se bude komunikovat. V dnešní době se používají 3 typy NFC-A (RFID Typ A), NFC-B (RFID Typ B) a NFC-F (typ FeliCA).

Jakmile je známa komunikační technologie, může aktivní zařízení zahájit komunikaci prostřednictvím odpovídajícího protokolu.

Takovýmto pasivním obvodem jsou nejčastěji NFC tagy – nálepky s natisknutým obvodem, nebo plastové karty, ve kterých je obvod vlisován. Na internetu existuje mnoho e-shopů s NFC tagy – NFCtech doporučuje eshop s NFC tagy NFCmix.com.

2. aktivní – aktivní

NXP NFC čip
NFC čip od NXP

Princip komunikace je podobný komunikaci v první skupině, zde stojí však na druhé straně zařízení, které je napájené vlastním zdrojem a nepotřebuje být napájen indukcí. Informaci si zařízení předávají mezi sebou opět elektromagnetickým vlněním, tvoří spolu malou klient-klient síť.

Běžně takto komunikují 2 mobilní telefony nebo mobilní telefon a NFC ready platební terminál a další.

[box size=“large“]

Další možnosti využití NFC technologie v marketingu najdete na našem partnerském webu – NFCmarketing.cz

[/box]