Mobilní operátoři se dohodli na společném technologickém standardu pro NFC

Praha, 18. září 2012 – Čeští mobilní operátoři dnes v rámci akce NFC Forum 2012, pracovního setkání se zástupci bank a karetních asociací, představili společnou strategii rozvoje platební a identifikační technologie NFC pro Českou republiku. V rámci uvedené strategie se všichni operátoři dohodli na společném technologickém standardu, který výrazně zjednoduší NFC ekosystém, a zrychlí tak penetraci NFC řešení na českém trhu.


V rámci standardizace NFC technologie bude všemi českými operátory používáno řešení secure elementu na SIM kartě, které uchovává veškeré informace o aplikacích (např. platební karty, věrnostní a transportní karty) na SIM kartě. Přístup k technologickému řešení NFC s použitím SIM je potvrzen chystaným podepsáním příslušného memoranda všech tří tuzemských mobilních operátorů v rámci mezinárodní organizace GSMA.

Zároveň také vznikne společné technické a procesní rozhraní umožňující snazší správu aplikací/produktů třetích stran na SIM kartě. Výsledkem tohoto přístupu by mělo být zcela unifikované technické rozhraní ve vztahu ke třetím stranám včetně bankovních institucí.

V neposlední řadě bude rozpracována koncepce společného technického a grafického prostředí NFC aplikace pod pracovním názvem „Czech Wallet“.  Koncept aplikace Czech Wallet přinese spotřebitelům standardizaci a zjednodušení z pohledu grafického a funkčního rozhraní. Pro banky bude toto řešení znamenat jednotný a transparentní přístup ke správě všech svých aplikací, minimalizaci nutných investic do vlastních řešení a především přístup k celému tržnímu potencionálu bez omezení.

„Česká republika dnes patří ke světové špičce v oblasti rozvoje NFC technologie. Je jednou z mála zemí, ve kterých se byli všichni mobilní operátoři schopni shodnout na jednotném přístupu k vytvoření technologického a procesního standardu v oblasti NFC. Tímto přístupem se vytvoří vhodné předpoklady pro rychlé rozšíření NFC technologie jako plnohodnotného platebního a identifikačního nástroje,“ říká Michaela Vrbová Renčínová, prezidentka Asociace provozovatelů mobilních sítí.

[box]
O APMS

Asociace působí na českém trhu od roku 2003. Předmětem její činnosti je vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných mobilních telekomunikačních sítí a poskytování veřejných mobilních telekomunikačních služeb v České republice. Vzhledem k tomu, že optimální podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit členů Asociace jsou založeny na otevřené soutěži, je základním cílem Asociace podpora a ochrana rovného a otevřeného trhu elektronických komunikací v České republice založeného na pravidlech respektujících ochranu hospodářské soutěže. Zakládajícími řádnými členy APMS jsou provozovatelé veřejných mobilních telekomunikačních sítí ve standartu GSM a UMTS působící na trhu v České republice.  Jedná se o společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic, a.s. a Vodafone Czech Republic, a.s. Více informací o asociaci naleznete na www.apms.cz.
[/box]