NFC liga měst a zemí

Ratingy jednotlivých zemí se mohou dělat na základě mnoha měřítek, stejně tak je tomu i u měst v těchto zemích. Napadlo vás však, že je sestavena i liga zemí, či měst, kde jsou jednotlivé subjekty hodnoceny pomocí kritérií týkající se bezkontaktních a NFC projektů?

V takovéto imaginární lize nejdříve bojovala jednotlivá města (ročník 2010-2011) a následně v dalším ročníku byla liga rozšířena na porovnání celých států. Každý subjekt je přehledně představen veřejnosti, spolu s body, které si vysloužil.

nfc league header

Mezi hodnotící kritéria například patří:

  • počet terminálů v místě prodeje
  • počet různých typů zařízení
  • předpokládaný počet používaných bezdotykových zařízení (mobily, čtečky..)
  • počet aplikací
  • počet operátorů zapojených do bezkontaktních projektů
  • počet bank
Kritéria jsou různě váhově ohodnocena, přepočet a součet všech výsledků dohromady určí bodové hodnocení subjektu (města, země).
Liga měst je již uzavřena, právě probíhá hodnocení, na webu jsou již dostupné body některých států. Pro nás je zajímavé, že z českých měst byla hodnocena nejenom Praha, ale i Plzeň. Jak si stojí naše 2 největší NFC města?
Praha dostala 71 bodů a za Plzní s 83 body tedy zaostává, Plzeň získala takový počet bodů každopádně díky své Plzeňské jízdence. V porovnání s ostatními městy zapojenými do nějakých NFC pilotů se jedná o výsledek spíše průměrný, posuďte sami:
 
Hodnocené město Počet bodů
Amsterdam 89
Atlanta 127
Aubagne 41
Bengalúru 85
Bangkok 150
Barcelona / MWC 2010 50
Brusel 97
Chicago 183
Dublin 43
Helsinky 46
Lisabon 84
Londýn 121
Madrid 100
Manchester 93
Marseille 80
Milán 120
New York 163
Nice 134
Philadelphia 129
Plzeň 83
Praha 71
Salt Lake City 120
San Francisco 130
São Paulo 103
Šanghai 144
Singapore 217
Štrasburk 99
Taipei 177
Toronto 128
Vídeň 94
Varšava 109
Zurich 64

zdroj: The Contactless & NFC City League

V roce 2011 jste tedy mohli využít nejlépe technologie NFC v asijském Singapure. Výsledky jsou podle tvůrců zatím předběžné, oficiální vyhodnocení by mělo být k dispozici v dubnu.
Mezitím autoři zvolili pro další ročník jiný přístup a hodnotí celé státy, zde Česko není ještě zapsané. Seznam států a více informací o tomto zajímavém projektu najdete na stránkách The Contactless & NFC City League