NFC Congress 2012 – Od roku 2008 se NFC používá i v Česku

ima logoProjektový manažer společnosti IMA s.r.o. Karel Kalivoda představil na přednášce „Real-life NFC usage to widen identification possibilities“ použití NFC technologie pro usnadnění identifikace osob. Přednáška seznamovala odborníky se zkušenostmi s použitím NFC technologie v praxi.Institut mikroelektronických aplikací (IMA) pracuje na NFC řešeních už od roku 2007 a má tedy pěkných pár let zkušeností na rozdávání. V současnosti má IMA ve vývoji a nebo ve finální fázi 6 NFC ready projektů – NFC přístupový systém, NFC kontrola, NFC obchůzka / obchůzkový systém, NFC docházka, Vzdálená správa identifikátorů a aplikací v mobilních telefonech a NFC peněženka.¨

[box size=“large“]

S přístupovým systémem PATRON-PRO jsme Vás již seznámili v detailním článku – Otevírejte dveře pomocí NFC.

[/box]

Reálné poznatky z provozování 4 z těchto projektů prezentoval pan Kalivoda odborné veřejnosti ze všech koutů Evropy. Oproti ostatním přednáškám, se kterými jsme se na konferenci mohli setkat, přinášela tato přednáška přidanou hodnotu právě v uvedení postřehů z reality implementace NFC projektů. Takových informací jsme za dva dny neslyšeli mnoho a bylo tedy možné pozorovat zvýšený zájem i přímo v sále.

Pro českého posluchače a poté i pro Vás – čtenáře našeho serveru – je na těchto projektech ale nejzajímavější fakt, že jsou již dávno u nás v provozu. Po zajímavé prezentaci jsem se pana Karla Kalivody zeptal na pár otázek:

[box]

Ing. Karel Kalivoda v HagenberguJak jste se k NFC technologii dostal?

Když jsem do IMA nastoupil, tak už 2 roky s NFC technologií pracovali. A jelikož jsem měl ze své firmy zkušenosti s přístupovými systémy pro menší instalace, dostal jsem na starosti řízení produktu PATRON-PRO, který NFC technologii používá.

Říkáte 2 roky vývoje před Vaším nástupem, na jakých projektech se tedy konkrétně pracovalo?

Protože NFC byla v té době nová a neprozkoumaná technologie, od začátku probíhalo testování možností, vývoj a ladění. V roce 2008 vznikl požadavek od zákazníka Severočeské doly a.s. na vývoj systému pro kontrolu zaměstnanců v rozlehlém areálu dolů. NFC jsme vybrali jako nejvhodnější technologii pro tento účel.

V roce 2008 bylo NFC opravdu teprve v začátcích, proč jste se tedy rozhodli pro takové řešení?

NFC telefon je velmi vhodným zařízením pro použití v této situaci. Je výborně přenosný, s uživatelem komunikuje prostřednictvím barevného displeje, na který se vejde dostatek informací a předně oproti speciálním terminálům je mnohem levnější. Dalším důvodem pro volbu telefonu jako terminálu byl požadavek online připojení k databázi, které v tomto případě řešíme prostřednictvím mobilní datové sítě.

NFC implementujete i do dalších projektů, znamená to tedy, že jste s  jeho nasazením v reálu spokojeni?

S nasazením technologie NFC v našich projektech spokojeni určitě jsme, protože plní všechny naše požadavky, kvůli kterým jsme technologii začali využívat. Ale z celkového hlediska je zatím kolem NFC mnoho nedořešených otázek. Hlavně nejasnosti kolem přístupu do Secure Elementu, v současné době neexistuje pro data třetích stran reálná možnost umístění do Secure Elementu. Dále ještě před rokem nebylo zcela jasné jakým směrem se NFC bude ubírat, v tomto směru se ale situace výrazně zlepšila.

A jakým směrem se tedy podle Vás bude NFC technologie ubírat?

Celkově nejvíce protlačovaným využitím NFC technologie jsou mobilní platby. Za tím stojí finanční potenciál, který určitě vidí všichni účastníci koloběhu. Z jednoho pohledu jsou NFC platby přínosné pro samotný rozvoj možností technologie a zvýšení povědomí o NFC. Na druhou stranu ale brzdí rozvoj dalšího využití (např. věrnostní systémy, identifikační systémy), kvůli příliš chráněnému přístupu do Secure Elementu. Očekávám však brzkou změnu tohoto stavu, zpřístupněním TSM (pozn. redakce – Trusted Servise Manager – systém pro přidělování oprávnění přístupu do Secure Elementu) operátoři umožní třetím stranám nahrávat identifikátory do zabezpečeného prostoru v telefonu.

Váš celkový pohled na budoucnost NFC známe, jak je na tom Institut mikroelekronických aplikací? Co plánujete do budoucna?

U NFC se chceme především zabývat identifikačními aplikacemi, ale nemyslím si, že by NFC nahradilo veškeré formy identifikace – jako například vysoce zabezpečený přístupový systém v bankách. V IMA považujeme NFC jako velmi vhodné jednak na menší aplikace, kde odpadá potřeba nákupu speciálních terminálů, či identifikačních prvků a nebo komplexnější systémy pro veřejnost, kde se doplňuje identifikace s dalším využitím NFC (např. věrnostní vouchery). Vzhledem k tomu, že s NFC máme díky více než 5 letému vývoji mnoho zkušeností, rozhodně plánujeme využívat NFC v dalších projektech.

[/box]

[box size=“large“]

Pokud Vás zajímají podrobnější informace o systémech postavených na NFC technologii, doporučujeme navštívit nfcsystemy.cz

[/box]