Projekt Muzeum4U spolupracuje s NFC tagy

NFC tagy – jedna z dalších implementací Near Field technologie – se dostávají i do České republiky. Projekty ze světových muzeí, informačních stánků a reklamních kampaní, o kterých jsme si mohli zatím pouze číst na zahraničních NFC serverech, přichází nyní i do srdce Evropy, konkrétně na Vysočinu.

[box size=“large“]
TIP: Zajímá vás jak funguje NFC technologie a pasivní NFC tagy? Vše o funkčnosti NFC technologie a spolupráci mobilního telefonu s NFC tagem se dozvíte v článku Jak funguje NFC.[/box]

V tamním Pelhřimovském muzeu byl totiž 9.12.2011 spuštěn projekt Muzeum 4U. Projekt spolupracuje s návštěvníkem pomocí mobilního telefonu a jednou z možností načtení informací o exponátu je použití NFC čtečky v telefonu.

[smartads]

[twocol_one]

[/twocol_one][twocol_one_last]

[/twocol_one_last]

Jak multimediální průvodce po muzeu funguje?

Multimediální průvodce může fungovat napříč platformami, ovšem s rozdílným komfortem používání. Vyhráno mají majitelé OS Android 2.3. a novějšího, na android marketu si stáhnou aplikaci Muzeum4U_Vysocina , pomocí které načtou buď NFC tagy (pokud mají telefon podporující NFC technologii) nebo vyfotí QR kód u exponátu.

[threecol_one][/threecol_one] [threecol_one][/threecol_one] [threecol_one_last][/threecol_one_last]

Aplikace Muzeum 4U nabízí zobrazení informací o exponátech, u kterých se návštěvník právě nachází; tyto informace mohou být ve všech různých formátech, od textových komentářů po video. Myslelo se i na neslyšící, zvukové nahrávky jsou po přepnutí do speciálního režimu předvedeny na displeji ve znakové řeči.

U jednotlivých exponátů jsou rozmístěny samolepky ukrývající v sobě NFC tag, tyto samolepky jsou potisknuté QR kódem, umožňujícím načtení informace i telefonům bez NFC. Zástupci ostatních operačních systémů mohou tedy načíst QR kód a jsou odkázání na www adresu s odpovídajícími informacemi o exponátu.

Tyto nálepky naleznete u každého exponátu. Zdroj:Česká Televize

Položili jsme pár otázek o realizaci projektu Muzeum 4U Ing. Václavu Jáchimovivedoucího projektu:

Jak se vůbec muzeum v Pelhřimově k myšlence využití NFC technologie dostalo?

Již 3 roky velmi úzce spolupracujeme s taiwanským Institutem pro informační průmysl. Na základě návštěvy Taiwanu v listopadu 2010 jsme měli možnost vidět technologii NFC na asijské výstavě květin Flower Expo.

Proč implementace NFC v muzeích?

Spojení historie a moderních technologií, možnost zvýšení atraktivity kraje a další, to vše byly důvody, proč došlo za podpory kraje k realizaci tohoto projektu.

Jak dlouho trvaly přípravy spuštění projektu Muzeum 4U?

Příprava pilotu v Pelhřimově začala v květnu 2011 a služba byla spuštěna pro veřejnost 9.12.2011.

Kolik celá realizace projektu stála peněz a kdo jej financoval?

Náklady ve výši téměř dvou milionů korun, které v sobě zahrnují zpracování všech textových i obrazových podkladů vč. jejich překladů, uhradil ze svého rozpočtu Kraj Vysočina.